Kontakt

Dział sprzedaży Kraj
Anna Solak
(+48) 62 79 12 119
(+48) 512 975 470
asolak@idzczak-meble.pl
Adriana Witulska
(+48) 62 79 12 123
(+48) 503 982 261
awitulska@idzczak-meble.pl
  Dział sprzedaży Export
Mateusz Idźczak
(+48) 62 79 12 113
(+48) 509 872 742
mateuszidzczak@idzczak-meble.pl
Damian Giezek
(+48) 62 79 12 120
(+48) 503 774 204
dgiezek@idzczak-meble.pl
Dział zaopatrzenia
ZAOPATRZENIE
( +48) 511 054 555
(+48) 62 79 12 107
zaopatrzenie@idzczak-meble.pl